תגיש לי Options

In the event you established these web pages, make sure you Notice that The point that they are proposed for deletion won't always imply that we do not value your type contribution. It merely ensures that just one man or woman believes that there is some unique dilemma with them.

I am knowledgeable that there's a very long-working dispute about Israeli copyright where you seem like involved. The dispute appears to be scattered in excess of dozens of pages and Consequently an uninvolved person can not readily observe it.

השאלה השניה, היא מי זה השר? דוק, "שר", לא "השר", ולא מצאתי התייחסות בפרק הפרשנות מיהו.

For those who produced this impression, make sure you note that The point that it has been proposed for deletion will not necessarily necessarily mean that we do not price your sort contribution. It just means that a single man or woman thinks that there is some precise problem with it, such as a copyright challenge.

PTCL Velocity Examination is Net service which checks internet speedtest, connectivity, and latency concerning your equipment and ptcl speedtest server, incase of challenge mail at Care@ptcl.Web.pk

Many thanks for uploading Image:Weizman_KD.JPG. I detect the impression web site at present does not specify who established the articles, Therefore the copyright status is unclear. When you've got not developed this media yourself then you'll want to argue that We've the appropriate to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging beneath).

File:Tate_Modern_IMG_9302.JPG has been mentioned at Commons:Deletion requests so which the Local community can examine no matter whether it ought to be held or not. We might appreciate it if you could potentially visit voice your belief relating to this at its entry.

Group:Beit Hect continues to be shown at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can go over regardless of whether it should be retained or not. We'd value it if you could potentially check out voice your belief relating to this at its entry.

hello there, my Mate. How could it be heading. We more info havent chatted for a while and I was just urious about your development and what your upcoming notion will likely be. Thanks!

מוקדש לוואזיר מטורקיהעותומנים אחמד פאשה ביי/ לסנ...המשך

הבעיות היותר חמורות הן  שהשכר הממוצע (והחציוני) נמוך, שאין באמת הרבה מקצועות שאפשר להרוויח בהם יפה, ושיש אבטלה גילאית חמורה וחריפה יחסית למערב.

File:Catecombes_de_Paris_IMG_2179.JPG has long been detailed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can focus on no matter if it should be kept or not. We might recognize it if you may go to voice your belief concerning this at its entry.

יש משהו שדורש מחקר פסיכולוגי בצורך הזה של הישראלים לגמד ולהכפיש כל מי שמכל סיבה שהיא בוחר שלא לחיות בארץ.

האיש הזה ששמו ראובן היה מפחיד אותי,  החזות  שלו המעיל העבה שהיה לובש,  הצחוקים שלו וקולו המחוספס, הייתי נוהג להתכרבל במיטה ולא לזוז.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *